Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - VINACOMIN (TC6: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    56.11 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.2 %
  • Khác
    39.69 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 1.82325E7 56.107 % 27/06/2016
Asia Value Investment Ltd 2986555.0 9.191 % 27/06/2016
Vietnam Ventures Limited 1747460.0 5.377 % 27/06/2016
VOF Investment Limited 1716000.0 5.281 % 27/06/2016