Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - VINACOMIN (TC6: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    56.11 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.25 %
  • Khác
    36.64 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 18,232,500 56.11 % 27/06/2016
Asia Value Investment Ltd 2,986,555 9.19 % 27/06/2016
Vietnam Ventures Limited 1,747,460 5.38 % 27/06/2016
VOF Investment Limited 1,716,000 5.28 % 27/06/2016