Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (TBD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    46.58 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.11 %
  • Khác
    53.31 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 7,313,229 46.58 % 14/06/2016
Nguyễn Văn Giang Phó Tổng Giám đốc 1,124,968 7.16 % 14/06/2016