Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (TBD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    46.58 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.03 %
  • Khác
    53.39 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 1.3131634E7 46.583 % 22/09/2017
Nguyễn Văn Giang Phó Tổng Giám đốc 2019993.0 7.166 % 22/09/2017
Nguyễn Việt Anh 1436679.0 5.096 % 19/09/2017