Công ty cổ phần Đô thị Tân An (TAP: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    60 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    40 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban nhân dân tỉnh Long An 850,020 60 % 15/07/2016
Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị môi trường Hiệp Hòa 241,340 17.04 % 15/07/2016