Công ty cổ phần Đô thị Tân An (TAP: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    60.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    40.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban nhân dân tỉnh Long An 850020.0 60.0 % 15/07/2016
Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị môi trường Hiệp Hòa 241340.0 17.035 % 15/07/2016
Nguyễn Thị Hồng Vy Thành viên Hội đồng quản trị 46750.0 3.3 % 17/11/2017