Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 (TA6: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    52.67 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.08 %
  • Khác
    47.25 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Thành An - Công ty TNHH một thành viên 1580100.0 52.67 % 10/08/2017
Phạm Văn Thắng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 277355.0 9.245 % 10/08/2017
Lê Đình Tài Phó Tổng Giám đốc 190000.0 6.333 % 10/08/2017
Vũ Văn Dũng 180000.0 6.0 % 10/08/2017