Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 (TA3: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    49.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Thành An - Công ty TNHH một thành viên 1178053.0 51.0 % 30/11/2017
Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư- Vinashin 326901.0 14.152 % 30/11/2017