Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam (SWC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    99.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS 5.6625E7 84.389 % 21/12/2017
Lê Quỳnh Anh 8000000.0 11.923 % 13/01/2016
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 3316200.0 4.942 % 21/12/2018