Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam (SWC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS 5.0325E7 75.0 % 27/12/2016
Lê Quỳnh Anh 8000000.0 11.923 % 13/01/2016
CTCP Giao nhận và Vận chuyển In Do Trần 6173900.0 9.201 % 28/03/2017
SONG DA 9. JSC 2509073.0 3.739 % 21/03/2016