Công ty Cổ phần Solavina (SVN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Hồng Quang 2,000,000 9.52 % 30/06/2015
Công ty CP đầu tư Xanh Việt Nam 1,035,000 4.93 % 25/04/2016
Công ty TNHH Đầu tư Bảo Lộc Hà Việt 1,000,000 4.76 % 29/04/2016
Triệu Văn Hợi 891,000 4.24 % 13/06/2016
V-Power 692,850 3.3 % 28/09/2012