Công ty Cổ phần Solavina (SVN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    99.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Hồng Quang 2000000.0 9.524 % 30/06/2015
Công ty CP đầu tư Xanh Việt Nam 1035000.0 4.929 % 25/04/2016
Công ty TNHH Đầu tư Bảo Lộc Hà Việt 1000000.0 4.762 % 29/04/2016
Triệu Văn Hợi 891000.0 4.243 % 13/06/2016
V-Power 692850.0 3.299 % 28/09/2012