Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (STT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    29.07 %
  • Khác
    70.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Kakazu Shogo Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,900,000 23.75 % 30/06/2015
Nguyễn Văn Hồng Ủy viên Hội đồng quản trị 1,744,368 21.8 % 30/06/2015
Công ty TNHH Du lịch Thủy Thiên Tấn 966,615 12.08 % 20/06/2016
Nguyễn Thị Ánh Hồng Đại diện công bố thông tin 407,405 5.09 % 09/06/2016
New-S Securities Co., Ltd 373,170 4.66 % 15/05/2012