Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (STT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    37.24 %
  • Khác
    62.76 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Kakazu Shogo Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1900000.0 23.75 % 30/06/2015
Nguyễn Văn Hồng Thành viên Hội đồng quản trị 1744368.0 21.805 % 30/06/2015
Công ty TNHH Du lịch Thủy Thiên Tấn 966615.0 12.083 % 20/06/2016
Shimabukuro Yoshihiko 650000.0 8.125 % 29/03/2018
Cao Thủy Tiên 482299.0 6.029 % 08/12/2016
Nguyễn Thị Ánh Hồng 407405.0 5.093 % 09/06/2016
New-S Securities Co., Ltd 373170.0 4.665 % 15/05/2012