Công ty Cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà (STP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.38 %
  • Khác
    96.62 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
STP 1073525.0 13.382 % 11/09/2015
Nguyễn Trọng Trung 627394.0 7.821 % 20/10/2016
Nguyễn Trọng Lợi Phó Tổng Giám đốc 592083.0 7.381 % 20/10/2016
Nguyễn Thị Tuyến 399990.0 4.986 % 20/10/2016
Vũ Thị Lộc 399527.0 4.98 % 20/10/2016
Nguyễn Trọng San Chủ tịch Hội đồng quản trị 397411.0 4.954 % 20/10/2016
Đinh Thị Yến 322359.0 4.018 % 20/10/2016
Vũ Thị Kim Tuyến 318987.0 3.976 % 20/10/2016