Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.44 %
  • Khác
    86.56 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Eximbank 163,325,834 11 % 16/10/2015
Trầm Trọng Ngân 89,182,687 6 % 30/06/2016
Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn E Xim 74,904,577 5.04 % 16/10/2015
Tài chính quốc tế (IFC) 58,647,040 3.95 % 16/10/2015