Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng (SRC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.37 %
  • Khác
    48.63 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 14,313,915 51 % 07/10/2016
Qũy Hỗ trợ Phát triển (DAF) 2,960,524 10.55 % 07/10/2016
Công ty CocaCola 2,960,524 10.55 % 07/10/2016
Quỹ Đầu tư Việt Nam (VIF) 1,164,240 4.15 % 07/10/2016
BSC 1,155,000 4.12 % 07/10/2016
Vietnam Holding LTD 1,155,000 4.12 % 07/10/2016