Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng (SRC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.29 %
  • Khác
    48.71 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 1.4313915E7 88.362 % 07/10/2016
Công ty CocaCola 2960524.0 18.276 % 07/10/2016
Qũy Hỗ trợ Phát triển (DAF) 2960524.0 18.276 % 07/10/2016
Viet - Han Corp 1399314.0 8.638 % 07/10/2016
Quỹ Đầu tư Việt Nam (VIF) 1164240.0 7.187 % 07/10/2016
BSC 1155000.0 7.13 % 07/10/2016
Vietnam Holding LTD 1155000.0 7.13 % 07/10/2016