Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.91 %
  • Khác
    93.09 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đặng Thành Tâm 4.4E7 40.0 % 30/06/2015
Nguyễn Sơn 8275410.0 7.523 % 23/11/2011
Kinhbac City Group 7590000.0 6.9 % 23/11/2011
SAIGONTEL 6270000.0 5.7 % 23/11/2011