Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung (SPD: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.03 %
  • Khác
    99.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần 4,367,538 36.4 % 01/09/2015
Công Ty TNHH Trường Mạnh Holdings Việt Nam 2,150,000 17.92 % 25/10/2016
Phạm Thị Phương Thành viên Ban Kiểm soát 1,000,100 8.33 % 31/12/2017
Lâm Văn Đỉnh 1,000,000 8.33 % 09/11/2016
Tô Thanh Sơn 600,000 5 % 25/10/2016