Công ty cổ phần Sợi Phú Bài (SPB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    53.85 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    46.15 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VINATEX 2,692,270 53.84 % 06/06/2016
Công ty Cổ phần Bông Việt Nam 886,525 17.73 % 06/06/2016
Vũ Tiến Thắng 443,262 8.86 % 06/06/2016
Bùi Nguyên Tiến Ủy viên Hội đồng quản trị 311,170 6.22 % 06/06/2016