Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (SMB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    32.22 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.42 %
  • Khác
    62.36 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SABECO 9,617,363 32.22 % 30/06/2014
CTCP Thương mại Địa Ốc Việt 2,743,473 9.19 % 09/09/2015