Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (SMB: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    2.41 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.85 %
  • Khác
    89.74 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn 9617363.0 32.223 % 30/06/2014
CTCP Thương mại Địa Ốc Việt 3745500.0 12.549 % 29/03/2017
Công ty TNHH 1 TV Xổ số Kiến thiết Phú Yên 1602940.0 5.371 % 30/06/2018
Capital Shine Limited 1587271.0 5.318 % 30/06/2018
Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Việt Gia Phú 918227.0 3.076 % 19/02/2019