Công ty Cổ phần Nước Giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.22 %
  • Khác
    99.78 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa 1.173E7 51.0 % 12/08/2017
CTCP Du lịch Thương mại Nha Trang 4711000.0 20.483 % 12/08/2017
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 1500000.0 6.522 % 12/08/2017