Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (SKH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.83 %
  • Khác
    98.17 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa 1.685E7 51.061 % 09/11/2017
Công ty TNHH NHT 3630000.0 11.0 % 09/11/2017
Công ty TNHH Bao bì NGK Crown Đồng Nai 3300000.0 10.0 % 09/11/2017