Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.0 %
  • Khác
    51.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Puan Kwong Siing Thành viên Hội đồng quản trị 7380280.0 21.535 % 16/01/2017
Nguyễn Thị Thiên Hương 3842535.0 11.212 % 30/06/2016
Quách Hồng Thành viên Hội đồng quản trị 2348351.0 6.852 % 28/07/2016
Puan Chiong Thành viên Hội đồng quản trị 1664003.0 4.855 % 23/11/2016
The Ton Poh Thailand Fund 1657000.0 4.835 % 27/02/2017
Tăng Quảng 1649999.0 4.815 % 30/06/2016
Hà Nguyệt Nhi Đại diện công bố thông tin 1138728.0 3.323 % 07/09/2016
Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình Việt nam 1117653.0 3.261 % 10/10/2016