Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    44.01 %
  • Khác
    55.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Puan Kwong Siing Thành viên Hội đồng quản trị 9518870.0 16.533 % 19/06/2018
Ting Chek Hua 6888704.0 11.965 % 19/06/2018
Puan Chiong 2795524.0 4.855 % 19/06/2018
The Ton Poh Thailand Fund 2783760.0 4.835 % 19/06/2018
Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình Việt nam 1877657.0 3.261 % 19/06/2018