Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    44.25 %
  • Khác
    55.75 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Puan Kwong Siing Thành viên Hội đồng quản trị 10,470,757 16.53 % 28/06/2019
Ting Chek Hua 7,577,574 11.96 % 28/06/2019
Puan Chiong 3,075,076 4.86 % 28/06/2019
The Ton Poh Thailand Fund 3,062,136 4.84 % 28/06/2019
Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình Việt nam 2,065,423 3.26 % 28/06/2019