Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.3 %
  • Khác
    99.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tạ Văn Trung Chủ tịch Hội đồng quản trị 776,562 10.75 % 30/06/2015
Tạ Trung Hậu Ủy viên Hội đồng quản trị 490,838 6.79 % 30/06/2015
Sông Đà 1.01 JSC 436,950 6.05 % 30/06/2015
Thái Thị Thu Nga 383,373 5.3 % 30/06/2015
Công ty TNHH Chứng khoán VPBank 292,343 4.05 % 30/06/2015