Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.3 %
  • Khác
    99.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Thị Loan Thành viên Hội đồng quản trị 726990.0 10.061 % 04/01/2017
Tạ Văn Trung Chủ tịch Hội đồng quản trị 689092.0 9.536 % 04/01/2017
Tạ Trung Hậu Thành viên Hội đồng quản trị 543193.0 7.517 % 24/01/2017
Sông Đà 1.01 JSC 436950.0 6.047 % 30/06/2015
Thái Thị Thu Nga 383373.0 5.305 % 30/06/2015
Phạm Thu Huyền Thành viên Ban Kiểm soát 370346.0 5.125 % 24/01/2017
Công ty TNHH Chứng khoán VPBank 292343.0 4.046 % 30/06/2015