Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.31 %
  • Khác
    99.69 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Thị Loan Thành viên Hội đồng quản trị 726990.0 16.892 % 04/01/2017
Tạ Văn Trung Chủ tịch Hội đồng quản trị 689092.0 16.012 % 04/01/2017
Tạ Trung Hậu Thành viên Hội đồng quản trị 543193.0 12.622 % 24/01/2017
Sông Đà 1.01 JSC 436950.0 10.153 % 30/06/2015
Phạm Văn Nam 370844.0 8.617 % 28/07/2017
Phạm Thu Huyền Thành viên Ban Kiểm soát 370346.0 8.605 % 24/01/2017
Công ty TNHH Chứng khoán VPBank 292343.0 6.793 % 30/06/2015