Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.3 %
  • Khác
    99.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tạ Văn Trung Chủ tịch Hội đồng quản trị 776562.0 10.747 % 30/06/2015
Tạ Trung Hậu Thành viên Hội đồng quản trị 490838.0 6.793 % 30/06/2015
Sông Đà 1.01 JSC 436950.0 6.047 % 30/06/2015
Thái Thị Thu Nga 383373.0 5.305 % 30/06/2015
Công ty TNHH Chứng khoán VPBank 292343.0 4.046 % 30/06/2015