Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.47 %
  • Khác
    99.53 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Thị Loan 726990.0 10.483 % 04/01/2017
Nguyễn Thanh Hải 689092.0 9.937 % 09/05/2018
Tạ Trung Hậu 543193.0 7.833 % 24/01/2017
Phạm Thu Huyền 370346.0 5.34 % 24/01/2017
Phạm Hồng Nhung 370180.0 5.338 % 31/12/2017
Công ty TNHH Chứng khoán VPBank 292343.0 4.216 % 30/06/2015