Công ty Cổ phần ANI (SIC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    7.78 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.31 %
  • Khác
    91.91 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH ANZA 5399031.0 26.996 % 07/06/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 3200000.0 16.0 % 09/04/2018
Công ty TNHH Fistin Việt Nam 2953133.0 14.766 % 09/04/2018
Đặng Quang Đạt Chủ tịch Hội đồng quản trị 1963500.0 9.818 % 09/04/2018
Công ty TNHH một thành viên Đầu tư SCIC (SIC) 1555525.0 7.778 % 09/04/2018
Bùi Văn Hùng Thành viên Hội đồng quản trị 1205500.0 6.028 % 09/04/2018
Đặng Thị Dự 988250.0 4.941 % 09/04/2018
Nguyễn Thị Hương 896250.0 4.481 % 09/04/2018