Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    3.32 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    25.46 %
  • Khác
    71.22 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 6472500.0 6.141 % 24/04/2018
Công ty cổ phần Tập đoàn T&T 6127000.0 5.813 % 30/06/2018
Yurie VietNam Securities Investment Trust 5219700.0 4.952 % 02/10/2018
Bùi Anh Tuấn 5000000.0 4.744 % 21/12/2017
Trần Đình Khánh 5000000.0 4.744 % 21/12/2017
Citigroup Global Market LTD 4522266.0 4.291 % 26/01/2018
TLC 4298200.0 4.078 % 18/11/2011
SHB 3500000.0 3.321 % 18/05/2018
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 3500000.0 3.321 % 18/05/2018
Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam 3500000.0 3.321 % 18/05/2018