Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam (SHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    69.08 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.75 %
  • Khác
    27.17 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Điện lực Miền Nam 45,784,358 48.86 % 30/06/2015
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn 18,950,713 20.22 % 30/06/2015