Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng (SHG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    73.2 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    26.8 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ Xây Dựng 19,763,178 73.2 % 08/01/2015
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt 2,231,000 8.26 % 13/04/2015