Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng (SHG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    73.2 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    26.8 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bộ Xây Dựng 1.9763178E7 73.197 % 08/01/2015
Phạm Thị Phương Thúy 2788000.0 10.326 % 08/02/2017