Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    12.29 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.78 %
  • Khác
    77.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Tập đoàn T&T 1.03819817E8 10.95 % 06/08/2015
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 5.82615E7 6.145 % 06/08/2015
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 5.82615E7 6.145 % 06/08/2015
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 3.5757688E7 3.772 % 06/08/2015
Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long 3.10728E7 3.277 % 06/08/2015
Đỗ Quang Hiển Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.8556346E7 3.012 % 25/11/2016