Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    5.6 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.32 %
  • Khác
    85.08 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Tập đoàn T&T 1.19976776E8 9.972 % 11/01/2018
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần 6.7328446E7 5.596 % 11/01/2018
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 6.7328446E7 5.596 % 11/01/2018
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 4.1322479E7 3.435 % 11/01/2018