Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    12.29 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.06 %
  • Khác
    80.65 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Tập đoàn T&T 1.11606303E8 10.95 % 28/12/2016
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 6.2631113E7 6.145 % 28/12/2016
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 6.2631113E7 6.145 % 28/12/2016
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 3.8439515E7 3.772 % 28/12/2016
Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long 3.340326E7 3.277 % 28/12/2016
Đỗ Quang Hiển Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.0698072E7 3.012 % 28/12/2016