Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    11.19 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.43 %
  • Khác
    83.38 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Tập đoàn T&T 1.11606303E8 9.972 % 28/12/2016
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 6.2631113E7 5.596 % 28/12/2016
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 6.2631113E7 5.596 % 28/12/2016
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 3.8439515E7 3.435 % 28/12/2016