Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    12.29 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.85 %
  • Khác
    77.86 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Tập đoàn T&T 103,819,817 10.95 % 06/08/2015
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 58,261,500 6.14 % 06/08/2015
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 58,261,500 6.14 % 06/08/2015
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 35,757,688 3.77 % 06/08/2015
Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long 31,072,800 3.28 % 06/08/2015
Đỗ Quang Hiển Chủ tịch Hội đồng quản trị 28,556,347 3.01 % 06/08/2015