Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    12.21 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.34 %
  • Khác
    79.45 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Tập đoàn T&T 1.19976776E8 10.876 % 11/01/2018
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 6.7328446E7 6.103 % 11/01/2018
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 6.7328446E7 6.103 % 11/01/2018
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 4.1322479E7 3.746 % 11/01/2018
Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long 3.5908505E7 3.255 % 11/01/2018