Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.89 %
  • Khác
    99.11 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà 6773760.0 24.561 % 27/10/2017
Công ty TNHH MTV Lê Gia 4131840.0 14.982 % 28/08/2018
Phan Thanh Lạc 2374400.0 8.609 % 30/01/2018
Lê Hoàng Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị 2374400.0 8.609 % 30/06/2018
Công ty cổ phần Gia Anh 1141650.0 4.14 % 27/10/2017
Công ty Cổ phần Tập đoàn SHC 1037920.0 3.763 % 21/05/2018