Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.94 %
  • Khác
    99.06 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SONHA.,CORP 6773760.0 24.561 % 27/10/2017
Công ty Cổ phần Tập đoàn SHC 3246560.0 11.772 % 26/01/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư LGC Việt Nam 2609600.0 9.462 % 29/01/2018
Phan Thanh Lạc 2374400.0 8.609 % 30/01/2018
Lê Hoàng Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị 1932000.0 7.005 % 29/01/2018
Công ty cổ phần Gia Anh 1141650.0 4.14 % 27/10/2017