Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.23 %
  • Khác
    99.77 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SONHA.,CORP 2,688,000 13.33 % 30/09/2016
Lê Việt Cường 1,209,600 6 % 30/09/2016
Lê Hoàng Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,120,000 5.56 % 30/09/2016