Công ty Cổ phần vận tải biển Sài Gòn (SGS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    34.43 %
  • Khác
    14.57 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn ( SAMCO) 7354200.0 51.0 % 30/06/2015
Công ty Erria A/S 3972344.0 27.547 % 31/12/2015
Công ty TNHH Á Châu Erria 976410.0 6.771 % 31/12/2015