Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (SGP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.18 %
  • Khác
    99.82 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VINALINES 1.41564906E8 65.45 % 25/04/2016
Công ty TNHH MOTOR N.A 2.127032E7 9.834 % 04/01/2017
VIETINBANK 1.9616627E7 9.069 % 25/04/2016
VPBANK 1.609E7 7.439 % 25/04/2016