Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (SGP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VINALINES 141,564,906 65.45 % 25/04/2016
Công ty TNHH MOTOR N.A 28,270,320 13.07 % 25/04/2016
VIETINBANK 19,616,627 9.07 % 25/04/2016
Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng 16,090,000 7.44 % 25/04/2016