Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.56 %
  • Khác
    91.44 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP 1.1520037E7 48.008 % 05/07/2017
Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 3590811.0 14.964 % 27/04/2018
Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Cảng 3068694.0 12.788 % 05/07/2017
ANDBANC INVESTMENTS SIF-VIETNAM VALUE AND INCOME PORTFOLIO 1148680.0 4.787 % 23/01/2018
Công ty cổ phần Hàng không VIETJET 944213.0 3.935 % 05/07/2017