Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.96 %
  • Khác
    99.04 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam 10,919,731 54.62 % 14/06/2016
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 3,431,528 17.17 % 14/06/2016
Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Cảng 2,557,245 12.79 % 14/06/2016
CTCP Hàng không Vietjet 786,844 3.94 % 30/06/2016