Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.78 %
  • Khác
    95.22 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam 9600031.0 48.049 % 07/11/2016
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 3031528.0 15.173 % 10/11/2016
Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Cảng 2557245.0 12.799 % 14/06/2016
CTCP Hàng không VIETJET 786844.0 3.938 % 30/06/2016