Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (SGD: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    15.63 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.19 %
  • Khác
    82.18 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngô Phương Anh 1,002,100 24.79 % 31/12/2017
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 632,000 15.63 % 21/07/2010
Công ty Cổ phần Viễn thông Tín hiệu đường sắt 395,600 9.78 % 31/12/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư CMC 219,900 5.44 % 31/12/2018
CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Quốc gia 219,900 5.44 % 31/12/2013
Nguyễn Thị La 207,000 5.12 % 31/12/2018
Ngô Trọng Vinh Phó Tổng Giám đốc 207,000 5.12 % 31/12/2018
Ngô Trọng Quang 193,800 4.79 % 31/12/2018
CTCP Đầu tư Kim Cương 183,900 4.55 % 31/12/2015