Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh (SGD: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    15.63 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.06 %
  • Khác
    82.31 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngô Phương Anh 1002100.0 24.786 % 31/12/2017
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 632000.0 15.632 % 21/07/2010
Công ty Cổ phần Viễn thông Tín hiệu đường sắt 395600.0 9.785 % 12/02/2018
CMCI.,JSC 219900.0 5.439 % 31/12/2015
CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Quốc gia 219900.0 5.439 % 31/12/2013
Nguyễn Thị La 207000.0 5.12 % 31/12/2015
Ngô Trọng Vinh Phó Tổng Giám đốc 207000.0 5.12 % 31/12/2015
Ngô Trọng Quang 193800.0 4.793 % 31/12/2015
CTCP Đầu tư Kim Cương 183900.0 4.549 % 31/12/2015