Công ty Cổ phần Softtech (SFT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.67 %
  • Khác
    99.33 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT 720,513 24.02 % 30/06/2015
Phạm Đình Trung 549,297 18.31 % 14/06/2016
Hà Lê Hương 344,487 11.48 % 30/06/2015
Công ty cổ phần máy tính Hoàn Long 300,000 10 % 30/06/2015
Quỹ đầu tư phát triển Đà Nẵng 300,000 10 % 30/06/2015
Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng 287,200 9.57 % 30/06/2015