Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (SEB: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.18 %
  • Khác
    99.82 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đinh Quang Chiến Chủ tịch Hội đồng quản trị 4994400.0 24.972 % 30/06/2015
Công ty Điện lực 3 4800000.0 24.0 % 30/06/2015
Nguyễn Thị Mai 3009560.0 15.048 % 05/12/2017
Công ty Cổ phần Năng lượng BITEXCO 2304480.0 11.522 % 09/11/2015
Nguyễn Huyền Bích 1919800.0 9.599 % 31/12/2017