Công ty Cổ phần phòng cháy chữa cháy và đầu tư xây dựng Sông Đà (SDX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    49 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Sông Đà 1,275,000 51 % 14/09/2015
Lê Anh Hùng 216,500 8.66 % 20/05/2015
Phạm Hoài Nam 140,000 5.6 % 20/05/2015
Nguyễn Mạnh Cường Ủy viên Hội đồng quản trị 127,000 5.08 % 09/09/2015