Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (SDT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    62.27 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.14 %
  • Khác
    32.59 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Sông Đà 2.6607407E7 62.265 % 10/11/2016
Mashayushi Kobayashi 2740608.0 6.413 % 27/12/2013
KITMC Worldwide Vietnam Fund 1 1891499.0 4.426 % 27/12/2013
VF1 1339650.0 3.135 % 27/12/2013