Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà (SDP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    4.66 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.51 %
  • Khác
    94.83 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần TM-ĐT Phong Phú - Đà Lạt 967,864 8.71 % 24/03/2011
Đinh Mạnh Thắng Chủ tịch Hội đồng quản trị 746,000 6.71 % 26/02/2016
PVFC 517,860 4.66 % 24/03/2011