Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (SDN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    30.01 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    25.7 %
  • Khác
    44.29 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SONADEZI 455,544 30 % 04/09/2011
PITCO 165,290 10.89 % 04/09/2011
Liu Chien Hung Ủy viên Hội đồng quản trị 149,053 9.82 % 31/12/2014
Chen Miao Lien 81,464 5.37 % 31/12/2014
Đào Đình Đề Ủy viên Hội đồng quản trị 81,384 5.36 % 31/12/2014