Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ (SDG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.37 %
  • Khác
    99.63 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Dịch vụ Tấn Sang 1213800.0 17.85 % 20/01/2017
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Được Lộc 1043190.0 15.341 % 20/01/2017
Phạm Thị Thúy 409900.0 6.028 % 26/12/2018
Cao Thị Hằng Hà 361200.0 5.312 % 26/12/2018
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Trấn Giang 322300.0 4.74 % 20/04/2018