Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ (SDG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    26.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.29 %
  • Khác
    73.71 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam 1689700.0 25.995 % 20/01/2017
Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô 1251400.0 19.252 % 20/01/2017
Công ty TNHH Dịch vụ Tấn Sang 1213800.0 18.674 % 20/01/2017
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Được Lộc 1043190.0 16.049 % 20/01/2017
Lê Minh Đức 485760.0 7.473 % 20/01/2017