Công ty Cổ phần Sông Đà 7 (SD7: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.6 %
  • Khác
    98.4 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Hữu Doanh Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,158,000 10.92 % 26/02/2016
Nguyễn Hữu Chuẩn 844,800 7.97 % 18/08/2015
Nguyễn Trọng Khoa 800,000 7.55 % 18/08/2015
CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương 343,700 3.24 % 31/12/2013