Công ty Cổ phần Sông Đà 1 (SD1: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.2 %
  • Khác
    96.8 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Song Da - Thang Long.JSC 1,914,200 38.28 % 31/12/2013
Nguyễn Xuân Bình Đại diện công bố thông tin 618,950 12.38 % 20/08/2015
Công ty Cổ phần Hà Châu 560,087 11.2 % 31/12/2013
SONG DA 9.,JSC 245,000 4.9 % 12/04/2012