Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    25.43 %
  • Khác
    74.57 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Gemadept 18,441,640 36.89 % 10/04/2017
Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP 7,500,000 15 % 10/04/2017
Công ty TNHH MTV Sửa chữa máy bay 41 7,202,500 14.41 % 10/04/2017
Nguyễn Thị Tâm 2,562,417 5.13 % 01/02/2019
CTCP Thương mại dịch vụ đầu tư Sài Gòn Hàng không 2,287,692 4.58 % 11/01/2018