Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    22.76 %
  • Khác
    77.24 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Gemadept 1.844164E7 36.894 % 10/04/2017
Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam 7500000.0 15.004 % 10/04/2017
Công ty TNHH MTV Sửa chữa máy bay 41 7202500.0 14.409 % 10/04/2017
CTCP Thương mại dịch vụ đầu tư Sài Gòn Hàng không 2287692.0 4.577 % 11/01/2018