Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.78 %
  • Khác
    98.22 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công 7.4778993E7 22.044 % 23/10/2018
Đặng Hồng Anh 3.4297851E7 10.111 % 23/10/2018
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre 3.1882194E7 9.399 % 19/11/2018
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận Thiên 2.2736722E7 6.703 % 23/10/2018
CTCP Global Mind Việt Nam 1.4193127E7 4.184 % 23/10/2018