Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.69 %
  • Khác
    91.31 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đặng Hồng Anh 2.4964229E7 10.953 % 16/12/2016
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Thuận Thiên 1.9885303E7 8.725 % 06/01/2017
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận Thiên 1.9859134E7 8.713 % 16/12/2016
CTCP Global Mind Việt Nam 1.3335433E7 5.851 % 10/08/2017
Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công 1.1182902E7 4.907 % 16/12/2016