Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công 6.9886909E7 23.881 % 31/05/2018
Đặng Hồng Anh 2.6711725E7 9.128 % 20/10/2017
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận Thiên 2.1249273E7 7.261 % 20/10/2017
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre (BETRIMEX) 2.0780903E7 7.101 % 01/08/2018
CTCP Global Mind Việt Nam 1.3264605E7 4.533 % 30/11/2017