Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.37 %
  • Khác
    96.63 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đặng Hồng Anh 2.6711725E7 10.953 % 20/10/2017
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre (BETRIMEX) 2.1721953E7 8.907 % 07/03/2018
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận Thiên 2.1249273E7 8.713 % 20/10/2017
CTCP Global Mind Việt Nam 2.0442236E7 8.382 % 20/10/2017
Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công 1.1965705E7 4.907 % 20/10/2017