Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.35 %
  • Khác
    97.65 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công 6.9886909E7 22.044 % 31/05/2018
Đặng Hồng Anh 3.2054066E7 10.111 % 30/06/2018
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận Thiên 2.1249273E7 6.703 % 20/10/2017
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre (BETRIMEX) 1.9388077E7 6.115 % 21/09/2018
CTCP Global Mind Việt Nam 1.3264605E7 4.184 % 30/11/2017