Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.96 %
  • Khác
    89.04 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đặng Hồng Anh 22,995,053 10.59 % 05/08/2015
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận Thiên 19,485,461 8.98 % 15/12/2015