Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.05 %
  • Khác
    97.95 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần công nghiệp dịch vụ Cao Cường 1,555,340 14.28 % 06/01/2016
Nguyễn Ngọc Minh Ủy viên Hội đồng quản trị 1,168,860 10.73 % 04/11/2015
Kiều Văn Mát Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,045,198 9.6 % 04/11/2015
Nguyễn Anh Dũng Ủy viên Hội đồng quản trị 600,000 5.51 % 30/12/2015
PVC - Đông Đô 369,897 3.4 % 04/11/2015
Song Da 12 JSC 363,000 3.33 % 04/11/2015