Công ty Cổ phần Nước Giải khát Chương Dương (CDBECO) (SCD: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.48 %
  • Khác
    90.52 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn 5,261,500 62.06 % 31/12/2014
Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Tín 1,100,000 12.98 % 31/12/2014
PYN FUND MANAGEMENT LTD 502,330 5.92 % 22/02/2017
Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư mạo hiểm 318,880 3.76 % 30/10/2018