Công ty Cổ phần Nước Giải khát Chương Dương (CDBECO) (SCD: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    61.9 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.44 %
  • Khác
    25.66 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SABECO 5,261,500 62.06 % 31/12/2014
Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Tín 1,100,000 12.98 % 31/12/2014
Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư mạo hiểm 1,080,000 12.74 % 18/11/2015
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 614,290 7.25 % 24/01/2014