Công ty Cổ phần Nước Giải khát Chương Dương (CDBECO) (SCD: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.29 %
  • Khác
    89.71 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn 5261500.0 62.063 % 31/12/2014
Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Tín 1100000.0 12.975 % 31/12/2014
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 502330.0 5.925 % 22/02/2017
Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư mạo hiểm 338880.0 3.997 % 12/09/2018