Công ty Cổ phần Xi Măng Sông Đà (SCC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.32 %
  • Khác
    97.68 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Điện Biên 350,000 18.54 % 31/12/2015
Trần Thị Kim Thoa 91,100 4.83 % 31/12/2015