Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.49 %
  • Khác
    92.51 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công 1.0751129E8 19.301 % 25/12/2017
CTCP Global Mind Việt Nam 9.8973284E7 17.768 % 08/09/2017
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre (BETRIMEX) 7.7333276E7 13.883 % 28/03/2018
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận Thiên 3.5753777E7 6.419 % 07/03/2017
Đặng Huỳnh Ức My Thành viên Hội đồng quản trị 3.2523424E7 5.839 % 16/03/2018