Công ty Cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.97 %
  • Khác
    92.03 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công 5.9729016E7 23.899 % 11/10/2016
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận Thiên 4.146872E7 16.593 % 11/10/2016
Vietnam Enterprise Investments Limited 1.3100997E7 5.242 % 11/10/2016
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 1.083927E7 4.337 % 11/10/2016
VINAMILK 9184500.0 3.675 % 11/10/2016
Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô 9160177.0 3.665 % 11/10/2016
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 9105330.0 3.643 % 11/10/2016