Công ty Cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.08 %
  • Khác
    92.92 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công 4.5945397E7 18.147 % 11/11/2015
CTCP Global Mind Việt Nam 4.0064728E7 15.824 % 03/08/2017
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận Thiên 3.5753777E7 14.121 % 07/03/2017
Vietnam Enterprise Investments Limited 1.3100997E7 5.174 % 11/10/2016
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 1.083927E7 4.281 % 11/10/2016
VINAMILK 9184500.0 3.628 % 11/10/2016
Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô 9160177.0 3.618 % 11/10/2016
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 9105330.0 3.596 % 11/10/2016