Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh (SBM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Phúc Vinh 8100000.0 20.769 % 18/07/2017
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 7259835.0 18.615 % 18/07/2017
Công ty TNHH Đầu tư Linh Lam 3325218.0 8.526 % 18/07/2017
Công ty cổ phần Điện lực miền Bắc 3172860.0 8.136 % 18/07/2017
Vũ Minh Tú Chủ tịch Hội đồng quản trị 1290138.0 3.308 % 18/07/2017