Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu (SBL: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.17 %
  • Khác
    99.83 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây 2,402,400 20 % 01/11/2016
Nguyễn Thị Phương Khanh 781,232 6.5 % 01/03/2017
Phạm Thị Hồng Hạnh Chủ tịch Hội đồng quản trị 607,464 5.06 % 01/11/2016
Đinh Ngọc Ninh 592,500 4.93 % 01/11/2016
Đinh Lê Nghĩa 574,380 4.78 % 01/11/2016