Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu (SBL: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.18 %
  • Khác
    99.82 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây 2402400.0 20.0 % 01/11/2016
Nguyễn Thị Phương Khanh 781232.0 6.504 % 01/03/2017
Phạm Thị Hồng Hạnh Thành viên Hội đồng quản trị 607464.0 5.057 % 01/11/2016
Đinh Ngọc Ninh 592500.0 4.933 % 01/11/2016
Đinh Lê Nghĩa 574380.0 4.782 % 01/11/2016