Công ty cổ phần Công nghệ cao Sao Bắc Đẩu (SBD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.26 %
  • Khác
    98.74 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Đức Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị 1887804.0 19.069 % 11/07/2018
Mai Thị Thúy Mai Trưởng Ban Kiểm soát 958726.0 9.684 % 31/07/2018
Đỗ Văn Hào Thành viên Hội đồng quản trị 716411.0 7.237 % 11/07/2018
Trần Anh Tuấn Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 619523.0 6.258 % 11/07/2018
Trần Tuyên Đức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 438438.0 4.429 % 11/07/2018
Nguyễn Việt Thắng Thành viên Hội đồng quản trị 420794.0 4.25 % 11/07/2018
Trần Phương Lan 326083.0 3.294 % 11/07/2018