Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX (SAV: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    46.28 %
  • Khác
    53.72 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty E-land Asia Holdings Pte., LTD Singapore 4,716,289 42.28 % 06/10/2016
Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt 2,077,015 18.62 % 06/10/2016
Hong Long Limited 859,443 7.7 % 06/10/2016
PXP Viet Nam Funds LTD 830,104 7.44 % 06/10/2016
Tong Yang Vietnam Privatisation Trust Fund 1 792,000 7.1 % 06/10/2016
Quỹ tầm nhìn SSI 748,475 6.71 % 06/10/2016
CTCP Đại Tân Long 607,523 5.45 % 06/10/2016
SAVIMEX 395,770 3.55 % 18/09/2014