Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX (SAV: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    48.92 %
  • Khác
    51.08 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty E-land Asia Holdings Pte., LTD Singapore 5187917.0 42.278 % 20/06/2017
VCSC 2284717.0 18.619 % 20/06/2017
Hong Long Limited 945387.0 7.704 % 20/06/2017
Tong Yang Vietnam Privatisation Trust Fund 1 871200.0 7.1 % 20/06/2017
Quỹ tầm nhìn SSI 823323.0 6.71 % 20/06/2017
CTCP Đại Tân Long 668275.0 5.446 % 20/06/2017
PXP VietNam Emerging Equity Fund Limited 604937.0 4.93 % 20/06/2017
PXP Viet Nam Funds LTD 521653.0 4.251 % 20/06/2017