Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX (SAV: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.0 %
  • Khác
    51.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty E-land Asia Holdings Pte., LTD Singapore 5447313.0 42.279 % 04/05/2018
Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công 2711474.0 21.045 % 21/11/2018
PXP Viet Nam Funds LTD 547736.0 4.251 % 04/05/2018