Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX (SAV: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    48.73 %
  • Khác
    51.27 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty E-land Asia Holdings Pte., LTD Singapore 4716288.0 42.277 % 19/01/2017
Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt 2077015.0 18.619 % 06/10/2016
Hong Long Limited 859443.0 7.704 % 06/10/2016
Tong Yang Vietnam Privatisation Trust Fund 1 792000.0 7.1 % 06/10/2016
Quỹ tầm nhìn SSI 748475.0 6.709 % 06/10/2016
CTCP Đại Tân Long 607523.0 5.446 % 06/10/2016
PXP VietNam Emerging Equity Fund Limited 549943.0 4.93 % 30/12/2016
PXP Viet Nam Funds LTD 474230.0 4.251 % 23/06/2010
SAVIMEX 395770.0 3.548 % 18/09/2014