Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SAS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.33 %
  • Khác
    99.67 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam 6.70645E7 51.0 % 04/01/2017
Công ty TNHH xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương 3.16295E7 24.053 % 18/03/2016
Công ty TNHH Thời trang và mỹ phẩm Âu Châu 1.9199E7 14.6 % 24/03/2016