Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SAS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.78 %
  • Khác
    99.22 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP 6.55042E7 49.074 % 07/02/2017
Công ty TNHH xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương 3.33402E7 24.977 % 16/04/2018
Công ty TNHH Thời trang và mỹ phẩm Âu Châu 2.05384E7 15.387 % 07/12/2017
Công ty TNHH Thời Trang và Mỹ phẩm Duy Anh 6575000.0 4.926 % 31/12/2017