Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM (SAM: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.93 %
  • Khác
    88.07 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Anh Vương Tổng Giám đốc 1.1390145E7 17.591 % 02/03/2017
CTCP Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam 8603533.0 13.287 % 12/04/2017
Amersham Industries Ltd 8408999.0 12.987 % 19/08/2015
Wareham Group Limited 8027158.0 12.397 % 19/08/2015
VEIL HOLDINGS LTD 7975936.0 12.318 % 13/07/2016
Vietnam Enterprise Investments Limited 4126056.0 6.372 % 13/07/2016
Grinling International Limited 2282752.0 3.525 % 13/07/2016
Hoàng Trí Cường Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2169950.0 3.351 % 12/04/2017